Integrated People Process Auditing

 • Verbreed je auditpalet
 • Integreer gedragsaspecten in je reguliere audits
 • Voorkom gedragsrisico's
 • Geef inzicht in de oorzaken van omissies

Auditen van attitude & gedrag

Integrated People Process Auditing 2.0

Deze training is bedoeld voor internal auditors die in hun reguliere audits naast de kwaliteit van de interne beheersing ook aandacht willen besteden aan houding en gedrag.

If desired, we can provide the IPPA training in English.

“Ik merk dat de aandacht voor gedragsaspecten bij reguliere audits door de Raad van Bestuur, Commissarissen, externe toezichthouders en klanten zeer wordt gewaardeerd."

"Bij de bespreking van de Internal Audit kwartaal rapportage gaat vaak de meeste aandacht uit naar onze waarnemingen ten aanzien van gedrag en cultuur."

Richard Essers (CAE APG Group Audit)

Na de training heb je 3 maanden onbeperkte toegang tot de IPPA-database met meer dan 80 gedragsaspecten, uitgewerkt in beoordelingscriteria, honderden interviewvragen en observatie-instrumenten.


Overzicht

Leerdoelen

 • Je leert gedragsrisico's te herkennen
 • Met behulp van de IPPA-toolbox leer je hoe je je normstelling van je reguliere audit kunt uitbreiden om ook aandacht te besteden aan houding en gedrag
 • Als je omissies hebt aangetroffen in het reguliere deel van je audit ben je na deze training in staat met behulp van de IPPA-toobox een gerichte oorzaakanalyse uit te voeren
 • Je ontwikkelt interviewvaardigheden gericht op het onderzoeken van houding en gedrag
 • Je leert hoe je zodanig over houding en gedrag kunt rapporteren dat je auditees je bevindingen accepteren

Programma

 • Inleiding IPPA
 • Het inventariseren van gedragsrisico's
 • De IPPA-toolbox
 • De vertaling van bekende referentiekaders (Het 'soft controls model' van KPMG en het Risk framework van McKinsey) naar concreet en waarneembaar gedrag
 • Het onderzoeken van gedragsaspecten door middel van half-gestructureerde interviews
 • Het onderzoeken van gedragsaspecten door middel van gestructureerde gedragsobservatie
 • Het verwerken van onderzoeksgegevens tot bevindingen
 • Het rapporteren over gedrag

Leertraject

De tweedaagse IPPA training is opgezet als een zogenaamd ‘blended learning’ programma. E-learning en classroom training vullen elkaar daarbij aan. De e- learning is gericht op kennisoverdracht. De classroom training staat in het teken van de toepassing daarvan.

Twee weken voor de start van de training ontvang je de inloggegevens van ons Learning Management Systeem (LMS) waar je de voorbereidende e-learning kunt vinden om je voor te bereiden op de training.

De klassikale training bestaat uit 2 trainingsdagen, verspreid over twee weken. In de training worden korte inleidingen afgewisseld met interactieve workshops waarin de behandelde stof wordt geoefend.

Na afronding van de training ontvang je, op basis van aanwezigheid en actieve deelname, een certificaat van ACS Behavioural Auditing & Consulting. Hiermee beschik je over een in auditland kwalitatief hoog gewaardeerd certificaat.

Het aantal PE-uren voor deze masterclass bedraagt 13.

Data & tijden

Data

Voorjaar 2024:

 • 12 en 19 februri 2024
 • 6 en 13 mei 2024

Najaar 2024:
 • 16 en 23 september 2024
 • 2 en 9 december 2024

Cursustijden

9:30 u - 16:30 u

Locatie

Wordt tzt bekend gemaakt.

Kosten

De kosten voor deze training bedragen € 1.955.- per deelnemer. Wanneer twee of meer deelnemers van dezelfde organisatie zich aanmelden bedragen de cursuskosten €1.750,- per deelnemer. Deze bedragen zijn exclusief 21% BTW.

Incompany

Een groepstraining is de ideale optie als in jouw organisatie meerdere medewerkers voor dezelfde uitdaging staan. We passen de gebruikte oefeningen en voorbeelden aan op de situatie in jouw organisatie.

Pluspunten van Incompany trainingen:

Efficiënt - Je brengt in één keer de kennis en competenties van complete teams naar een hoger niveau.
Hoog rendement - De specifieke leerdoelen en -wensen van jouw collega’s staan centraal.
Borging - We maken gebruik van actuele praktijksituaties voor optimale borging van leerdoelen.
Altijd - Jij bepaalt het moment waarop we de training organiseren.
Overal - We organiseren de training waar jij wil. Binnen of buiten je organisatie.

Indien gewenst kan de training Integrated People Process Auditing ook in de Engelse taal worden verzorgd.

ACS Behavioural Auditing & Consulting
© 2022 Jan Otten