Kwalitatieve data-analyse

  • Krijg meer zekerheid over je bevindingen door ze te baseren op een gedegen analyse
  • Maak je auditresultaten volledig reproduceerbaar
  • Leg gemakkelijk verantwoording af over je bevindingen. (over gedrag en cultuur)

Auditen van attitude, gedrag & cultuur

Kwalitatieve data-analyse

Auditprofessionals maken veelvuldig gebruik van kwalitatieve data in hun onderzoeken. Denk bijvoorbeeld aan gegevens die door interviews of gedragsobservatie zijn verkregen. In deze training leer je hoe je deze kwalitatieve data op een deugdelijke wijze kunt verwerken om te komen tot je auditbevindingen.

Let op: In deze training maken we gebruik van maxQDA, een programma voor kwalitatieve data-analyse.

Deze training is alleen als incompany training beschrikbaar.
Image

Overzicht

Leerdoelen

  • Na afloop van deze training weet je hoe je interview- en observatiegegevens kunt analyseren
  • Je weet na afloop van deze training welke computerondersteuning mogelijk is, in bijzonder de mogelijkheden van maxQDA

Programma

  • Inleiding kwalitatief onderzoek en kwalitatieve data-analyse
  • Open, axiaal en selectief coderen
  • Kwalitatieve data-analyse met computerondersteuning
  • Kwalitatieve data-analyse met maxQDA

Leertraject

In deze ééndaagse training worden korte inleidingen afgewisseld met interactieve workshops waarin de behandelde stof wordt geoefend.

Na afronding van de training ontvang je, op basis van aanwezigheid en actieve deelname, een certificaat van ACS Behavioural Auditing & Consulting. Hiermee beschik je over een in auditland kwalitatief hoog gewaardeerd certificaat.

Het aantal PE-uren voor deze masterclass bedraagt 7.

Data & tijden

Data

In overleg

Cursustijden

9:30 u - 16:30 u

Locatie

In overleg.

Kosten

De kosten voor deze training bedragen € 750.- (exclusief 21% BTW) per deelnemer.

Incompany

Een groepstraining is de ideale optie als in jouw organisatie meerdere medewerkers voor dezelfde uitdaging staan. We passen de gebruikte oefeningen en voorbeelden aan op de situatie in jouw organisatie.

Pluspunten van Incompany trainingen:

Efficiënt - Je brengt in één keer de kennis en competenties van complete teams naar een hoger niveau.
Hoog rendement - De specifieke leerdoelen en -wensen van jouw collega’s staan centraal.
Borging - We maken gebruik van actuele praktijksituaties voor optimale borging van leerdoelen.
Altijd - Jij bepaalt het moment waarop we de training organiseren.
Overal - We organiseren de training waar jij wil. Binnen of buiten je organisatie.

Indien gewenst kan de training Integrated People Process Auditing ook in de Engelse taal worden verzorgd.

ACS Behavioural Auditing & Consulting
© 2022 Jan Otten