Nieuws

Image
Geschreven door: | Geplaatst op: | Categorie:

Integrated People Process Auditing 2.0

De toolbox van Intergated People Process Auditing 2.0 is nu voorzien van gedragsobservatie-instrumenten. Meer dan 80 gedragsaspecten waren al voorzien van beoordelingscriteria en honderden interviewvragen. Nu is een groot aantal daarvoor in aanmerking komende gedragsaspecten ook voorzien van:

  • een observatiestrategie
  • een ethogram (vergelijkbaar met een interviewprotocol)
  • een observatieformulier.

Gedragsobservatie is helaas in auditland nog steeds een te weinig gewaarde ontsluitingstechniek. Het biedt namelijk een aantal grote voordelen. Zo is de informatie die door middel van gedragsobservatie verkrijgt 'eerstehands informatie', terwijl bijvoorbeeld interviews cognities, meningen en opvattingen van mensen ophalen.

Nu je als auditor naast het interview ook over observatie-instrumenten kunt beschikken is voor het eerst methode-triangulatie mogelijk. Dit maakt auditreaultaten een stuk betrouwbaarder. En als het om het auditen van gedrag en cultuur gaat is dat van groot belang!

Wil je meer weten over IPPA 2.0 schrijf je dan hier in voor gratis webinar op vrijdagmiddag 25 juni 2021.