Nieuws

Image

Vanaf 1 januari 2022 is de IPPA-toolbox ook toegangkelijk voor belangstellenden zonder de tweedaagse training te volgen. Er zijn twee licenties beschikbaar. Een licentie die recht geeft op onbeperkte toegang tot de toolbox voor 3 maanden en een voor 1 jaar.

Er zijn ook licenties beschikbaar die zijn voorzien van een e-learning waarin het ...

De toolbox van Intergated People Process Auditing 2.0 is nu voorzien van gedragsobservatie-instrumenten. Meer dan 80 gedragsaspecten waren al voorzien van beoordelingscriteria en honderden interviewvragen. Nu is een groot aantal daarvoor in aanmerking komende gedragsaspecten ook voorzien van:

  • een observatiestrategie
  • een ethogram ...

Vandaag weer een behavioural audit online afgerond met een succesvolle validatieworkshop. In totaal 17 respondenten en 4 facilitators. In het begin van crisis waarin we nu al een jaar verkeren vond ik de validatieworkshop het meest lastige onderdeel van de online uitgevoerde behavioural audit. Terugkijkend is het enorm meegevallen. Een slimme opzet ...

In tegenstelling tot wat velen denken, hoeft de kwaliteit van een online interview helemaal niet onder te doen voor de 'off line' variant. Een van de meest genoemde nadelen van online interviewen is het gebrek aan non-verbale informatie. Met enkele instructies aan je gesprekspartner is dit heel gemakkelijk op te lossen. Denk daarbij bijvoorbeeld ...

Gisteren hebben we een mooie behavioural audit naar het werkklimaat in een grote administratieve onderneming (bijna) afgerond met een online validatieworkshop. In totaal waren 22 deelnemers aanwezig. Deze hebben we in breakouts rooms het narratief laten bespreken. Iedere subgroep was voorzien van een eigen facilitator die als belangrijkste taak ...

Vrijdag 19 februari 2021 heb ik weer een webinar over het auditen van cultuur en gedrag mogen verzorgen. Er was, net als de vorige keer veel belangstelling. Er werden interessante vragen gesteld, waarvan enkele gerelateerd waren aan de huidige maatregelen in verband met de corona-epidemie. De vragen gingen over het online uitvoeren van behavioural ...

© 2022 Jan Otten