Contact

Image

Heb je vragen over ons, onze producten of diensten neem dan gerust contact op via het contactformulier. Kijk ook even naar de 'frequently asked questions' hieronder. Misschien staat het antwoord op je vraag er wel bij.

Image

Veel gestelde vragen

Kan ik jullie team komen versterken?

Jazeker! Als je ervaring hebt in het onderzoeken van cultuur en gedrag ben je een interessante kandidaat om ons team te komen versterken. Kom eens langs en laten we onder het genot van een kop koffie of thee de mogelijkheden bespreken.

Welke auditvragen komen zoal in aanmerking voor een Behavioural Audit?

Tijdens de afgelopen jaren is een groot aantal Behavioural Audits uitgevoerd. Daarbij zijn onder andere de volgende vragen beantwoord:

 • Zijn wij een lerende organisatie?
 • Worden onze kernwaarden geleefd?
 • Hoe veilig is onze organisatie?
 • Wat is de ontwikkelcultuur van onze organisatie?
 • Hoe wordt aangekeken tegen risicomanagement in grote programma's?
 • Is het cultuurveranderprogramma effectief?
 • Waarom mislukt een groot deel van de projecten?
 • Waarom worden incidenten niet, te laat en/of onvolledig gemeld?
 • Waarom wordt niet en/of te laat gerapporteerd en laat de opvolging te wensen over?
 • Wat zijn de leerlessen van deze systeemimplementatie?
 • Hoe effectief is het financieel toezicht op gemeenten?
 • Hoe wordt aangekeken tegen de auditfunctie?
 • Wat belemmert de samenwerking in een ketenorganisatie
 • De vertrouwensrelatie tussen bestuur en OR
 • Het werkklimaat op de werkvloer
 • (…)

Ik heb gehoord dat een Behavioural Audit heel veel tijd kost. Klopt dat?

Nee, daar klopt niets van. Een gemiddelde Behavioural Audit vraagt een totaal capaciteitsbeslag van 175 tot 200 uur en een gemiddelde doorlooptijd van 1,5 maand. Dat laatste wordt vooral bepaald door de beschikbaarheid van de respondenten.

Ik heb gehoord dat je met een Behavioural Audit alleen zaken kan onderzoeken die niet goed zijn gegaan. Klopt dat?

Nee, dat klopt niet. Hoewel een Behavioural Audit wat ons betreft de perfecte 'root cause analysis' methode genoemd mag worden, zijn het niet alleen mislukkingen of niet goedverlopen zaken in de organisatie die onderzocht kunnen worden. Soms is het erg waardevol om te weten waarom zaken juist goed zijn verlopen. Inmiddels zijn ook veel Behavioural Audits uitgevoerd naar aspecten van de organisatie waarvan men niet wist hoe ze verliepen.

Hoe kan ik gebruik maken van de IPPA-database?

De IPPA-database bevat meer dan 80 in beoordelingscriteria, interviewvragen en observatie-instrumenten uitgewerkte gedragsaspecten. Vanaf 1 januari 2022 is het mogelijk een licentie voor het gebruik van de IPPA-toolbox aan te schaffen. Voorheen was de voorwaarde voor het gebruik van de toolbox dat je de tweedaagse IPPA-training hebt gevolgd. Voor meer informatie over de IPPA-training klik hier. Heb je interesse in een licentie voor het gebruik van de IPPA toolbox klik hier.

Is het opzetten en uitvoeren van een cultuur- en gedraggerelateerde audit moeilijk?

Ja en nee! Ja, het is best moeilijk omdat je over uitstekende interviewvaardigheden moet beschikken. Auditees moeten het je ten slotte gunnen om hun verhalen over hun gedrag, motieven en drijfveren aan je te vertellen. Nee, het valt wel mee. Het is geen rocket science. Met name door gebruik te maken van onze IPPA-database is het opzetten en uitvoeren van een audit naar gedrag zelfs erg eenvoudig geworden.

Wat is het verschil tussen een inductieve en een deductieve audit?

Een deductieve audit maakt net als alle traditionele audits gebruik van een vooraf ontwikkelde norm waaraan de werkelijkheid wordt getoetst. Een IPPA-audit is daarvan een voorbeeld. Het ontwikkelen van die norm is door gebruik te maken van de IPPA-database relatief eenvoudig. Bij een inductieve audit wordt niet voorafgaand aan de uitvoering van de audit een norm of referentiekader ontwikkeld. Via kwalitatief onderzoek wordt een grote hoeveelheid data verzameld die vervolgens wordt geanalyseerd om er patronen en samenhangen uit te destilleren. Deze zijn op hun beurt de basis voor de conclusies.

Is het mogelijk om tot en eindoordeel of kwalificatie te komen aan het eind van de cultuur- of gedraggerelateerde audit?

Hoewel de vakgerichte regelgeving voor internal audit het al geruime tijd toestaat om de organisatie van inzicht te voorzien is het zowel bij een IPPA als bij een Behavioural Audit heel goed mogelijk om de audit met een eindoordeel af te sluiten.

Hoe zit het met de acceptatie van de bevindingen en/of het oordeel?

Door de zeer speciale rapportagetechnieken is de acceptatie van de uitkomsten van een Behavioural Audit zeer hoog. Een IPPA is een meer traditionele auditvorm, waardoor je met de rapportage over de onderzochte gedragsaspecten voorzichtig moet zijn. In de IPPA-training besteden we om die reden veel aandacht aan de afronding van een IPPA-audit en geven we enkele belangrijke tips voor de rapportage van auditresultaten over gedrag.

© 2022 Jan Otten