“Wat ons zoal bezig houdt"


...en weer een positieve reactie!

https://www.linkedin.com/feed/update/activity:6273...

​Nieuw ‘People & Process Control Auditing’

Onze behavioural auditaanpak heeft inmiddels zijn waarde bewezen. Een groot aantal auditafdelingen heeft er nu ervaring mee opgedaan en al die ervaringen zijn zonder uitzondering positief. De aanpak leent zich uitermate goed voor het auditen van de gedrags- en cultuurkant van grote programma’s en projecten en relatief zelfstandige organisatieonderdelen. Een behavioural audit is echter geen ‘commodity’. We verwachten dat in de toekomst auditafdelingen met een gemiddelde omvang misschien twee of drie maal per jaar een dergelijke audit zullen uitvoeren.

Naast deze specifiek op gedrag en cultuur gerichte auditaanpak is er in auditkringen óók behoefte aan een meer geïntegreerde aanpak die de mogelijkheid biedt om reguliere audits uit te breiden met de audit van gedrag- en cultuuraspecten.

Onder de werktitel “People & Process Control Auditing’ werken we daarom al enige tijd aan een compleet nieuwe, geïntegreerde audit aanpak die aan deze behoefte voldoet. Tegelijkertijd ontwikkelen we een opleidingsprogramma dat auditors hiermee vertrouwd moet maken. Inmiddels ligt er een stevige basis waaraan we de komende maanden verder bouwen. Op dit moment benaderen wij auditafdelingen die geïnteresseerd zijn om zitting te nemen in een klankbordgroep die ons bij de verdere ontwikkeling wil begeleiden en de intentie hebben om t.z.t. aan een pilot te willen deelnemen. Auditafdelingen die hiervoor belangstelling hebben nodigen we graag uit zich hiervoor aan te melden via ons contactformulier.

Trail blazing, innovative and a must have for auditors!

Een reactie van San Croonenberg over onze masterclass Behavioural Auditing. Daar worden we natuurlijk erg blij van!

Déjà vu

Zo’n 25 jaar geleden stond ik samen met enkele toenmalige collega’s aan de vooravond van wat in de jaren negentig operational auditing is gaan heten. Veel IAD’s hebben toen de stap gemaakt van financial naar operational auditing. Je kon spreken van een echte paradigma-verschuiving.

Ik houd me de laatste jaren voornamelijk bezig met behavioural auditing en heb steeds déjà vu’s. Of het nu gaat om de achtergrond en opleiding van auditors of om de vraag of dit wel ‘audit’ genoemd mag worden, steeds komen dezelfde vraagstukken naar boven als 25 jaar geleden. Toch zijn er ook grote verschillen. De paradigmaverschuiving die nodig is om gedrag en cultuur te onderzoeken is veel groter. Maar een nog belangrijker verschil met toen is de noodzaak dat internal auditfuncties nu echt stappen in deze richting gaan zetten. In tegenstelling tot 25 jaar geleden zijn het nu immers de toezichthouders en besturen die het eisen.

Het moet niet gekker worden!

Onlangs zijn 2 behavioural audits afgerond. Helaas voor beide organisaties waren de oordelen 'onvoldoende'. Desondanks eindigden beide validatieworkshops met een applaus(je) door de deelnemers. Het kostte zichtbaar een beetje moeite. Klappen voor audit hoort tenslotte in de categorie 'not done'. En toch gebeurde het...

Toon meer berichten

Onze gegevens

Arnhemsebovenweg 40
3971 MK Driebergen-Rijsenburg
+31 343 52 41 11
info_mail

Openingstijden van ons secretariaat zijn maandag t/m donderdag van 09:00 tot 17:00 uur.

Adres t.b.v. navigatiesysteem: Mevrouw van Vollenhovenpark 36, Driebergen – Rijsenburg

Contact

Heeft u een vraag of een opmerking, vul dan onderstaand formulier in. U hoort snel van ons!

My Image